תשלום חצי שני בסדרת 9 מפגשים סה”כ 2024 ש”ח (כולל מע”מ) ע”י העברה לחשבון 06699037 בסניף 803 ע”ש אביחי אבוהב או דרך כרטיס אשראי (בחירת מטבע ש”ח) ולחיצה על הכפתור כאן:

אפשר לשנות את המטבע לפי הצורך בכפתורים הבאים: