אתה יכול למצוא סדרה של מדיטציות מודרכות ההורדה והוא יכול לבצע אותם.

אודיו חינם

לרכוש מדיטציות