כאן אפשר למצוא סדרת מדיטציות מודרכות בנושאים שונים שעיקרם חיבור לחוויה של המקור, או אם תרצו לחוויה של מנוחה במרחב הלב ומתוך הוויה: