מדיטציות מודרכות, כלים לתהליכי ריפוי וצמיחה מודעת חינמיים:

לקבוצת הוואטסאפ שבה אני משתף מדיטציה חינמית כל שבוע ללחוץ כאן.