מדיטציות מודרכות, כלים לתהליכי ריפוי וצמיחה מודעת חינמיים: