fbpx
הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏9.00 ₪

ההרצאה הזאת, מכילה סרט וידאו עיקרי ובו 2 שעות מפורטות ומרתקות:  1)  קיום הנשמה, עדויות סרטי וידאו 2) הסבר על ההבדל בין מודלים שונים לקיום הנשמה: מכאני, קוונטי, מעולם המחשבים, רב-מימדי והולגראפי. 3) המודל שלי לתפיסת  מציאות של הנשמה, שמשלב מונחים מהמדע, הפסיכולוגיה והתודעה. 4) סיכום על הדמויות המרכזיות בחקר הנשמה בתחומים  כמו מסע אסטראלי, חוויות כמעט מוות, זכרון גלגולים קודמים, ועוד. 5) השלבים השונים בהגשמה עצמית של הייעוד הנשמתי. 6) מדיטציה לסיעור מוחות לגבי הייעוד הנשמתי שלך. דפים לתרגיל המדיטציה ועצות להגשמת הייעוד. זהו בעצם קורס מבוא מעולה  על נושא הנשמה, עדויות, תפיסת מציאות והתעוררות רוחנית לייעוד הנשמתי שלך.

להלן הדפים להרצאה :

איך להגשים את הייעוד של הנשמה שלי

וכאן התרגיל בקובץ שמע שכדאי לבצע בזוג:

כיצד להגשים את הייעוד הנשמתי שלי – הרצאה