fbpx

שחרור רגשות ולידה מחדש: בתהליך עומתי זה אני משתמש בהדרכה של נשימה מעגלית, עם מוזיקה ומילים מאוד מדוייקות, כדי להביא לשחרור רגשי והתחברות לרחם של הבריאה. אני ממליץ להשתמש בתהליך בכל פעם שאנו מרגישים טעונים רגשית, עייפים מן החיים, כדי להמנע ממצב שאנו מנסים ללכת בשבילי החיים עם “תיקים” על הגב, כי אז קשה לנו ביותר לההתקדם, להצליח ולהגשים את ייעודנו. רצוי להכין מבעוד מועד את התנאים ע”פ ההנחיות.

שחרור רגשות ולידה מחדש