fbpx
הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏9.00 ₪
התחל
או

תרגיל מדיטציה ע”פ עץ הספירות, ראשית יש לקרוא ולהדפיס את הדף הבא ולאחר מכן לשמוע את קטע השמע:

, תרגיל קבלה בראי התודעה

טקסט קבלה בראי התודעה

קבלה בראי התודעה