fbpx

מסע הנשמה הוא סרט וידאו שמספר את הסיפור האישי שלי, החל מן החיפוש ועל לגילויים השונים, לאחר מכן הוא מתאר את הדיסציפלינות השונות של המחקר האקדמי המאוששות את  , .מסע הנשמה: חוויות כמעט מוות, חקר גלגולים אצל ילדים, רגרסיה קלינית היפנוטית לחיים קודמים, תקשור ועוד. לבסוף הוא מסכם את הייעוד של ישראל בתודעה הקולקטיבית

מסע הנשמה