fbpx

ספר זה הוא תוצאה של שנים רבות של מחקר וניסיון בתחומים מגוונים כגון :מדיטציה ,ריפוי ,מדע מסורות רוחניות .הוא נסוב על ומאגד בתוכו היבטים רבים של חיי אדם :החיפוש הפנימי ,הגשמה עצמית ,ריפוי, הכלים ב”עידן החדש” ,מיניות ,תקשור, מקורותיו של המין האנושי ,ועד קיומם של חוצנים. היא עושה זאת עם מילות פשוטות ומודרניות ,מתן בהירות תרגילים בנושאים אלה מאוד מורכבים. הספר אינו מבקש לרצות את המוסדות או את הקוראים ,ומנפץ את הפרדיגמה של המטריאליזם הנוכחי , על מנת להשתחרר מן העבדות מנטלית ולצמוח מבחינה רגשית ,מתוך נקודת מבט לא-דואלית והולוגרפית .זה אמור להיות מדריך יקר ומאתגר עבור מחפשים רבים הזקוקים לנק’ ייחוס בדרכם להתעוררות. כאן אנו מקבלים את פרק ההקדמה  הנרחב במחיר סימלי כדי לממן את שאר התרגום של הספר

הקדמה: הדרך לעצמי מפתחות להתעוררות התודעה האנושית