fbpx

 

אפשר לשבת בשקט

לתת לחומות ליפול מבפנים.

אבל בדרך כלל אנו בוחרים לנשום לתוך הרגש,
לברור את המחשבות,  לשיר, לרקוד, אפילו להילחם, לייצר אוייבים בתוך הגוף ואולי גם אצל השכנים.

כאן בתוך אולם המראות אנו מחפשים מוצא מן המבוך, תשובות לשאלות: מי אני, מנין אני בא ולאן אני הולך?

.אבל  מה  שמעולם לא נולד,  גם לא יכול למות
.זה מה שכבר נמצא שם כבר עכשיו, בעומק

,לחיות מעבר לצורות
,לשחרר את הצורך אפילו לנסות
לדעת או להבין
זהו החסד שמעבר
למילים.

החסד