fbpx

ההרצאה הזאת, בשיתוף עם הרב אבי הלוי ואושרת גרובר, היא מעין קורס קצר המכיל הסבר מדוייק ומתומצת לתורת הקבלה, אותה אני מכיר מחיים קודמים ועליה עשיתי עבודת דוקטואט באונ’ גרנדה בחיים האלה. למעשה הגעתי לספרד עם עם מלגה ונשארתי בה 20 שנה כדי להיזכר לחקור את השורשים הרוחניים שלי. בהרצאה מוסבר ההבדל בין קבלה להלכה, בין קבלה מעשית לעיונית, מה הקשר בין מסע הנשמה ובין דרך הקבלה, יש דוגמאות מהספרים העיקריים, סקירה של הדמויות הבולטות, תיאור של העולמות קבלה וכן תרגיל בנושא עץ הספירות. בקיצור זהו אוצר גדול לכל אלה שרוצים הקדמה מעמיקה לקבלה בראי התודעה, היינו לא רק בראי המחקר האקדמי אלא בראי הנסיון שלי והמסורת.

קבלה בראי התודעה – הרצאה