fbpx

תודה רבה על הרכישה!

כאן למטה יש  רשימה של החומרים שנרכשו. אנא לחץ/י על הקישורים כדי להוריד את הקבצים או לצפות בהרצאה/קורסים במחשב או בטלפון הנייד שלך.  במקביל ישלח לך מייל עם הקישורים והחומרים שרכשת לחשבונך באתר. אנא שמור/י על זכויות היוצרים כדי שנוכל להמשיך ולהפיק תכנים מרתקים ומעשירים.

Sorry, trouble retrieving order receipt.


הודעת פרטיות ומדיניות  על פי חוק הגנת המידע:  המידע שאת/ה שולח/ת ובמידת הצורך הקבצים המצורפים שהיא מכילה, חסויים, במיוחד בכל הנוגע למידע אישי, ומופנית אך ורק לנמען הנמען. אין לשתף אותו עם עוד אנשים באופן לא חוקי, ואם קיבלת אותו בטעות, או שיש לך ידע עליו מכל סיבה שהיא, ומחק/י אותו, ובכל מקרה הימנע/י משימוש, שכפול, שינוי, קובץ או העברתו לצדד שלישי, כולל הקבצים המצורפים. האתר ויוצריו אינם מבטיחים את שלמותו, יעילותו או האבטחה של דוא”ל זה, ואינם אחראים לנזק אפשרי שנגרם מהעברתו הלאה, מווירוסים או מכל פגיעה של על ידי צד שלישי. במקרה של ספק  לפנות למייל avihay.net@gmail.com