fbpx

מה זאת מדיטציה? זה פשוט למשוך את תשומת הלב מהראש ולהטמיע אותה בלב, להרגיש את רצף זרימת החיים כאהבה. בעלי חיים חשים זאת באופן טבעי וכאן, אני נפגש ישירות בברזיל עם תוכי שחי בכלוב ויכול להגיע לחיים ארוכים שמעבר ל-60 שנה. התוכי פשוט חש בתדר ונכנס לתוכו, פעם אחת בעמידה כשהתקרבתי אליו לראשונה ולאחר מכן, פשוט נח בזרועותי מתוך ליטוף. כל בני האדם יכולים למדוט, כי זה הטבע שלנו, שכולו הוויה של אור, מנוחה ושלווה. זה גם מה שהחיות מלמדות אותנו, לחזור לטבע האמיתי שלנו, לחיות מתוך שלמות ואהבה ברגע הזה. אפילו חיה חסרת מנוח, שלא הכרתי ורגילה לזוז, לשרוק ולמלמל, מרגישה זאת, ונכנעת לעומק של אהבה.

מדיטציה עם תוכי