fbpx

זו עדות מרגשת של תמיס קרמונה חוארז ממקסיקו על איך מדיטציה שינתה את חייה.

תמיס הבינה שהפרדיגמה הנפוצה, שהגוף מייצר את המחלה מעצמו אינה הגיונית. זה כאילו המכונית שלך נוסעת רק ללא נהג למקומות לא רצויים לך.

היא הסכימה במשך שלוש שנים, צעד אחר צעד, לחקור עימי את הטרשת הנפוצה, ושחררה מתת- המודע שלה את הזיכרון שגרם למחלה.

לא פגשתי את תמיס ישירות עד הקיץ שעבר, אלא בסקייפ, כשכבר עצרה את המחלה ושינתה את חייה. הזכרתי את המקרה שלה בספרי השני “פני האלוהות” שיצא באוקטובר .2016,

עכשיו תמיס מטפלת באחרים, היא נישאה והקימה משפחה . . . וכעת פגשתי גם את הנוירולוג שלה, שביקש להבין איך הנס הרפואי קרה. .

תודה לך, תמיס, על שיתוף בחוויה שלך ובעדות שהתודעה היא מעל הביולוגיה, וזה כל מה שצריך, כי כל בני האדם ראויים לאושר.

העדות של תמיס
Tagged on: